Buurtkrant voor Ondiep en Pijlsweerd
De Noordwester

U op leeftijd maakt nieuwe start

Home »  Geen categorie »  U op leeftijd maakt nieuwe start

U op leeftijd maakt nieuwe start

4 oktober, 2023

U op leeftijd is de nieuwe naam van de organisatie die in Utrecht-Stad opkomt voor de belangen van senioren. De naamswijziging is de kroon op de samenvoeging van COSBO-Stad-Utrecht en ACO. Per 1 oktober 2023 heeft de organisatie bovendien een nieuwe directeur.

Belangenbehartiger COSBO-Stad-Utrecht en seniorenplatform ACO bundelden op 1 januari 2023 hun krachten. Sindsdien is gewerkt aan een nieuwe inrichting van de organisatie en een passende, herkenbare naam en huisstijl. Wethouder Linda Voortman onthulde op 2 oktober het nieuwe logo tijdens een goed bezochte bijeenkomst in het ZIMIHC theater Stefanus in Overvecht.

Goede belangenbehartiging?

Naast de feestelijke onthulling van de naam, namen drie sprekers de zaal mee over wat zij verstaan onder goede belangenbehartiging voor senioren.

Rosa Molenaar, wethouder in Houten, ging in op de recent opgestelde Ouderenagenda in de buurstad van Utrecht. Daarna vertelde Lucía Lameiro García, directeur-bestuurder SOMNL, welke aanpak haar organisatie hanteert om migrantenouderen te bereiken en te zorgen dat hun stem wordt gehoord. Anja Laeven tot slot, voorzitter van de Raad van Ouderen, stipte aan wat voorwaarden zijn voor effectieve belangenbehartiging en kwam tot de conclusie dat er geen blauwdruk bestaat voor goede belangenbehartiging en alles afhangt van het moment en het onderwerp. “Essentieel is dat je met betrokkenen actief zoekt naar waar zij behoefte aan hebben. Verzin het niet achter een bureau, kijk en luister in de wijken. En voer het sámen uit.”

Nieuwe directeur
De bijeenkomst was tegelijkertijd het startpunt van de nieuwe directeur van U op leeftijd, Yvon Hoogendijk. Zij volgt interim-directeur Theo Wennekes op, die eind september zijn opdracht formeel afsloot. Vicevoorzitter Christa Tydeman dankte hem in het ZIMIHC theater hartelijk voor de bewezen diensten. Yvon Hoogendijk sprak daarna vanuit haar nieuwe functie de zaal toe: “Vanaf vandaag bent u voor mij van belang. Ga ik met u in gesprek. Zoek ik u op. Ga ik voor u door het vuur. Dat ga ik doen met een fijne groep medewerkers en vrijwilligers. Samen trachten wij het gemeentebeleid seniorvriendelijk te maken. Er zullen tegenslagen komen. Zo realistisch ben ik ook. Niet elk probleem kan worden opgelost. Echter, ik ga met lef uitdragen waar U op leeftijd voor staat. Ik ga luisteren naar senioren, hun belang voorop stellen en samen zorgen voor beweging en groei in Utrecht. Wat U op leeftijd de afgelopen jaren heeft bereikt, geeft mij hoop voor wat we morgen moeten en kunnen bereiken.”