Buurtkrant voor Ondiep en Pijlsweerd
De Noordwester

Contact

Contact & colofon

Neem contact op met De Noordwester redactie via redactie@denoordwester.com

De Noordwester is een onafhankelijke buurtkrant voor en door mensen uit Ondiep en Pijlsweerd. De krant verschijnt vier keer per jaar en is een uitgave van Stichting De Noordwester.

Redactie

Thijs-Jan Lanning (Hoofdredacteur) Zoë Versteeg, Rob Steinebach, Cora Bastiaansen, Merel van Kuijen

Bestuur

Cora Bastiaansen (voorzitter), Bert de Kruijff (penningmeester), Jos van Sambeek

Medewerkers

Majne van de Merwe, Toon Vernooij, Jos van Sambeek, Peer van Doormalen, Coby Stiesri, Jasmijn Vrooland, Leonie Paauwe, Mirjam Liefbroer

Vormgeving

Zoë Versteeg

Drukwerk

True Colours
Oplage: 8.000

Contact

redactie@denoordwester.com
www.denoordwester.com
www.facebook.com/buurtkrantdenoordwester

Adverteren?

adverteren@denoordwester.com