Buurtkrant voor Ondiep en Pijlsweerd
De Noordwester

Contact

Contact & colofon

Neem contact op met De Noordwester redactie via redactie@denoordwester.com

De Noordwester is een onafhankelijke buurtkrant voor en door mensen uit Ondiep en Pijlsweerd. De krant verschijnt vier keer per jaar en is een uitgave van Stichting De Noordwester.

Redactie

Thijs-Jan Lanning (Hoofdredacteur)

Zoë Versteeg

Rob Steinebach

Bestuur

Cora Bastiaansen (voorzitter), Bert de Kruijff (penningmeester), Jos van Sambeek

Medewerkers

Delilah Sarmo, Majne van de Merwe, Susanne van der Lugt, Toon Vernooij, Jos van Sambeek, Shannah Spoelstra, Jelle Pieters, Cora Bastiaansen

Vormgeving

Zoë Versteeg

fotografie

Aad van Vliet

Website

Studio Bovenkamer

Drukwerk

True Colours
Oplage: 11.000

Contact

redactie@denoordwester.com
www.denoordwester.com
www.facebook.com/buurtkrantdenoordwester

Adverteren?

adverteren@denoordwester.com