Buurtkrant voor Ondiep en Pijlsweerd
De Noordwester

Agenda

Buurtoverleggen

  • Buurtoverleg Pijlsweerd in 2023: Het buurtoverleg Pijlsweerd bestaat al meer dan 15 jaar. Het is een overleg dat georganiseerd wordt door bewoners, voor bewoners van Pijlsweerd. Het overleg wordt 3x per jaar georganiseerd in EKKO aan de Bemuurde Weerd Westzijde 3. De volgende bijeenkomsten zijn gepland op: dinsdag 27 juni 2023 en dinsdag 24 oktober 2023      Info en aanmelding mailinglijst: info@buurtoverlegpijlsweerd.nl
  • Ondiep Overlegt (Data volgen) om 19.30 uur in De Speler, Thorbeckelaan 18c. Voor meer informatie en het ontvangen van de uitnodiging kunt u een mail sturen naar rsteinebach@dock.nl.
  • Beheergroep Hoogstraat (Data volgen). Locatie: Stella Maris, Jagerskade 4. Voor meer informatie en het ontvangen van de uitnodiging kunt u een mail sturen naar bc-hoogstraat@ziggo.nl
  • Napoleonoverleg Buurtoverleg voor de bewoners en ondernemers van de Amsterdamsestraatweg.  napoleonoverleg@gmail.com

Wijkspreekuur

De wijkwethouder is elke maand in Noordwest voor het wijkspreekuur. Je kunt hier terecht met vragen en ideeën over onze wijk. Meld je van te voren aan, zodat hij zich kan voorbereiden op de vragen. De datum van het volgende spreekuur vind je altijd op www.utrecht.nl/noordwest. Aanmelden kan ook via die website, of mail het wijkbureau via noordwest@utrecht.nl.

Aanmelden: noordwest@utrecht.nl. Zie ook: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/wijk-noordwest/uw-initiatief-en-invloed/wijkspreekuur-noordwest/

Overlast op straat

Bel de overlasttelefoon: 06 – 38 62 14 96

Bewoners en ondernemers van Noordwest kunnen rechtstreeks de meldkamer van Toezicht en Handhaving bellen, over illegaal aangeboden (huis)afval, jeugdoverlast, hinderlijk gedrag op straat, hinderlijke uitstallingen, graffiti, wildplassen, parkeeroverlast auto’s en fietsen, hondenoverlast. De handhavers pakken uw melding snel op. De meldkamer is dagelijks bereikbaar van 8.30 tot 22.30 uur.

Melden

U kunt een melding doorgeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld over afval, vervuiling, groen, onderhoud, reparaties, obstakels, verkeer, overlast, graffiti, woonfraude of bedrijven die zich niet aan milieuregels houden. Ook kunt u een melding doen als u een obstakel ziet waar bijvoorbeeld mensen in een rolstoel of slechtzienden last van hebben.

Melden kan via telefoonnummer 14-030 of via de Slim melden-link van de gemeente

Noordsepark

De bewoners van de Noordseparkbuurt kunnen met vragen terecht op noordsepark.nl en info@noordsepark.nl tel 06-416 79 005.