Buurtkrant voor Ondiep en Pijlsweerd
De Noordwester

Agenda

Buurtoverleggen

  • Buurtoverleg Pijlsweerd 22 februari, 21 juni, 13 september en 29 november om 20.00 uur in EKKO Bemuurde Weerd Westzijde 3. Info: rsteinebach@dock.nl
  • Ondiep Overlegt 16 februari om 19.30 uur in De Speler, Thorbeckelaan 18c. Voor meer informatie en het ontvangen van de uitnodiging kunt u een mail sturen naar rsteinebach@dock.nl.
  • Beheergroep Hoogstraat Data volgen. Locatie: Stella Maris, Jagerskade 4. Voor meer informatie en het ontvangen van de uitnodiging kunt u een mail sturen naar bc-hoogstraat@ziggo.nl
  • Napoleonoverleg Buurtoverleg voor de bewoners en ondernemers van de Amsterdamsestraatweg. Data volgen

Wijkspreekuur

Wijkwethouder Klaas Verschuure is elke maand in Noordwest voor het wijkspreekuur. Je kunt hier terecht met vragen en ideeën over onze wijk. Meld je van te voren aan, zodat hij zich kan voorbereiden op de vragen. De datum van het volgende spreekuur vind je altijd op www.utrecht.nl/noordwest. Aanmelden kan ook via die website, of mail het wijkbureau via noordwest@utrecht.nl.

Aanmelden: noordwest@utrecht.nl. Zie ook: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/wijk-noordwest/uw-initiatief-en-invloed/wijkspreekuur-noordwest/

Overlast op straat

Bel de overlasttelefoon: 06 – 38 62 14 96

Bewoners en ondernemers van Noordwest kunnen rechtstreeks de meldkamer van Toezicht en Handhaving bellen, over illegaal aangeboden (huis)afval, jeugdoverlast, hinderlijk gedrag op straat, hinderlijke uitstallingen, graffiti, wildplassen, parkeeroverlast auto’s en fietsen, hondenoverlast. De handhavers pakken uw melding snel op. De meldkamer is dagelijks bereikbaar van 8.30 tot 22.30 uur.

Melden

U kunt een melding doorgeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld over afval, vervuiling, groen, onderhoud, reparaties, obstakels, verkeer, overlast, graffiti, woonfraude of bedrijven die zich niet aan milieuregels houden. Ook kunt u een melding doen als u een obstakel ziet waar bijvoorbeeld mensen in een rolstoel of slechtzienden last van hebben.

Melden kan via telefoonnummer 14-030 of via de Slim melden-link van de gemeente