Buurtkrant voor Ondiep en Pijlsweerd
De Noordwester

Agenda

Buurtoverleggen

  • Buurtoverleg Pijlsweerd Dinsdag 3 maart om 20.00 tot 22.00 uur in in EKKO, Bemuurde Weerd WZ 3. Meer info op Facebookpagina: Buurtoverleg Pijlsweerd.
  • Ondiep Overlegt Nadere info volgt
  • Beheergroep Hoogstraat Maandag 2 maart, 19.30 tot 21.30 uur in Stella Maris, Jagerskade 4. Meer info op facebookpagina: Buurtcomité Hoogstraat.
  • Napoleonoverleg Buurtoverleg voor de bewoners en ondernemers van de Amsterdamsestraatweg e.o. Over voortgang van dit overleg wordt nog gesproken.
  • Filmvertoning ‘De Onmaatschappelijken’. Speciaal voor bewoners uit Ondiep en Pijlsweerd met nagesprekken. Zondag 7 maart om 15.30 bij Zimihc Theater Zuilen met een nagesprek over de impact van de geschiedenis van de woonscholen op Ondiep en Pijlsweerd. Woensdag 31 maart om 19.30 uur bij het Muziekhuis met een nagesprek over hoe de hulpverlening nu omgaat met complexe problemen. En waar de bewoners zelf behoefte aan hebben.

Wijkspreekuur

Wijkwethouder Klaas Verschuure is elke maand in Noordwest voor het wijkspreekuur. Je kunt hier terecht met vragen en ideeën over onze wijk. Meld je van te voren aan, zodat hij zich kan voorbereiden op de vragen. De datum van het volgende spreekuur vind je altijd op www.utrecht.nl/noordwest. Aanmelden kan ook via die website, of mail het wijkbureau via noordwest@utrecht.nl.

Aanmelden: noordwest@utrecht.nl. Zie ook: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/wijk-noordwest/uw-initiatief-en-invloed/wijkspreekuur-noordwest/

Overlast op straat

Bel de overlasttelefoon: 06 – 38 62 14 96

Bewoners en ondernemers van Noordwest kunnen rechtstreeks de meldkamer van Toezicht en Handhaving bellen, over illegaal aangeboden (huis)afval, jeugdoverlast, hinderlijk gedrag op straat, hinderlijke uitstallingen, graffiti, wildplassen, parkeeroverlast auto’s en fietsen, hondenoverlast. De handhavers pakken uw melding snel op. De meldkamer is dagelijks bereikbaar van 8.30 tot 22.30 uur.

Melden

U kunt een melding doorgeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld over afval, vervuiling, groen, onderhoud, reparaties, obstakels, verkeer, overlast, graffiti, woonfraude of bedrijven die zich niet aan milieuregels houden. Ook kunt u een melding doen als u een obstakel ziet waar bijvoorbeeld mensen in een rolstoel of slechtzienden last van hebben.

Melden kan via telefoonnummer 14-030 of via de Slim melden-link van de gemeente