Buurtkrant voor Ondiep en Pijlsweerd
De Noordwester

Agenda

Inloopavonden werkzaamheden Amsterdamsestraatweg

De werkzaamheden voor de nieuwe inrichting en riolering op de Amsterdamsestraatweg starten eind juni. Als inwoner en ondernemer gaan we hier veel van merken omdat de ASW en de omliggende straten tijdens de werkzaamheden slechter bereikbaar zijn. Om meer te weten te komen over wat je er persoonlijk van gaat merken, organiseert de gemeente inloopavonden. Je kunt daar vragen stellen aan aannemer en gemeente.

  • Inloopavond ondernemers: Dinsdag 28 mei 2024, 17:30 – 20:00 uur, Julianaschool (Amsterdamsestraatweg 239a). Aanmelden is niet nodig
  • Inloopavond bewoners: Donderdag 30 mei 2024, 17:00 – 20:00 uur, Julianaschool (Amsterdamsestraatweg 239a). Aanmelden is niet nodig

Meer over de werkzaamheden lees je hier

Buurtoverleggen

  • Buurtoverleg Pijlsweerd: Het buurtoverleg Pijlsweerd bestaat al meer dan 15 jaar. Het is een overleg dat georganiseerd wordt door bewoners, voor bewoners van Pijlsweerd. Het overleg wordt 3x per jaar georganiseerd in EKKO aan de Bemuurde Weerd Westzijde 3. De volgende bijeenkomsten zijn gepland op: dinsdag 25 juni 2024 en dinsdag 15 oktober 2024. Info, aanmelding mailinglijst, data en notulen vind je op: www.buurtoverlegpijlsweerd.nl. Mailen kan naar ook en wel naar: info@buurtoverlegpijlsweerd.nl
  • Ondiep Overlegt Buurtoverleg voor en door bewoners van Ondiep. De volgende bijeenkomsten zijn gepland op: woensdag 26  juni 2024 en 16 oktober om 19.30 uur in De Speler, Thorbeckelaan 18c. Info en aanmelding mailinglijst: kburema@dock.nl
  • Napoleonoverleg Buurtoverleg voor en door de bewoners en ondernemers van de Amsterdamsestraatweg. De eerstvolgende overleggen staan gepland op: woensdag 29 mei en woensdag 30 oktober 2024. Van 19.30-21.30u, op een nog nader te bepalen locatie. Info en aanmelding mailinglijst: napoleonoverleg@gmail.com
 

Wijkspreekuur

De wijkwethouder is elke maand in Noordwest voor het wijkspreekuur. Je kunt hier terecht met vragen en idee├źn over onze wijk. Meld je van te voren aan, zodat hij zich kan voorbereiden op de vragen. De datum van het volgende spreekuur vind je altijd op www.utrecht.nl/noordwest. Aanmelden kan ook via die website, of mail het wijkbureau via noordwest@utrecht.nl.

Aanmelden: noordwest@utrecht.nl. Zie ook: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/wijk-noordwest/uw-initiatief-en-invloed/wijkspreekuur-noordwest/

Overlast op straat

Bel de overlasttelefoon: 06 – 38 62 14 96

Bewoners en ondernemers van Noordwest kunnen rechtstreeks de meldkamer van Toezicht en Handhaving bellen, over illegaal aangeboden (huis)afval, jeugdoverlast, hinderlijk gedrag op straat, hinderlijke uitstallingen, graffiti, wildplassen, parkeeroverlast auto’s en fietsen, hondenoverlast. De handhavers pakken uw melding snel op. De meldkamer is dagelijks bereikbaar van 8.30 tot 22.30 uur.

Melden

U kunt een melding doorgeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld over afval, vervuiling, groen, onderhoud, reparaties, obstakels, verkeer, overlast, graffiti, woonfraude of bedrijven die zich niet aan milieuregels houden. Ook kunt u een melding doen als u een obstakel ziet waar bijvoorbeeld mensen in een rolstoel of slechtzienden last van hebben.

Melden kan via telefoonnummer 14-030 of via de Slim melden-link van de gemeente

Noordsepark

De bewoners van de Noordseparkbuurt kunnen met vragen terecht op noordsepark.nl en info@noordsepark.nl tel 06-416 79 005.