Buurtkrant voor Ondiep en Pijlsweerd
De Noordwester

Agenda

Sportweek

In de week van 20 t/m 25 september vind de Sportweek plaats bij Speeltuin Noordsepark. Elke dag zullen er leuke en sportieve activiteiten plaats vinden voor kinderen van 2-12 jaar. Zie hier alvast het programma! Kom jij ook meedoen?! Pssst. Er zullen ook veel lekkere (gezonde) snacks zijn voor iedereen.
 

Fun2BeF

Fun2befit Mini is een peuterprogramma voor ouder & kind over bewegen en gezonde voeding in Speeltuin Noordse Park. Wil je samen met je peuter plezier beleven? Wil je tips krijgen over gezonde voeding? Wil je samen met je peuter sporten, spelen en bewegen? Een luisterend oor vinden voor alle vragen die je hebt over gezond opgroeien van je kind? Kom meedoen met Fun2befit Mini.

  • Elke vrijdag van 10.00 – 11.00
  • start 16 sept t/m 25 november (10x)
  • kosten: vrijwillige bijdrage

Buurtoverleggen

  • Buurtoverleg Pijlsweerd in 2022:  29 november 2022, 8 maart 2023 met wijkwethouder Dennis de Vries, 27 juni 2023, 27 oktober 2023 om 20.00 uur in EKKO Bemuurde Weerd Westzijde 3. Info en aanmelding mailinglijst: info@buurtoverlegpijlsweerd.nl
  • Ondiep Overlegt (Data volgen) om 19.30 uur in De Speler, Thorbeckelaan 18c. Voor meer informatie en het ontvangen van de uitnodiging kunt u een mail sturen naar rsteinebach@dock.nl.
  • Beheergroep Hoogstraat (Data volgen). Locatie: Stella Maris, Jagerskade 4. Voor meer informatie en het ontvangen van de uitnodiging kunt u een mail sturen naar bc-hoogstraat@ziggo.nl
  • Napoleonoverleg Buurtoverleg voor de bewoners en ondernemers van de Amsterdamsestraatweg. Eerstvolgende overleg: 14 september, 19:30-21:30, Buurthuis De Uithoek, 2e Daalsedijk 2B. Info en aanmelding mailinglijst: napoleonoverleg@gmail.com

Wijkspreekuur

De wijkwethouder is elke maand in Noordwest voor het wijkspreekuur. Je kunt hier terecht met vragen en ideeën over onze wijk. Meld je van te voren aan, zodat hij zich kan voorbereiden op de vragen. De datum van het volgende spreekuur vind je altijd op www.utrecht.nl/noordwest. Aanmelden kan ook via die website, of mail het wijkbureau via noordwest@utrecht.nl.

Aanmelden: noordwest@utrecht.nl. Zie ook: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/wijk-noordwest/uw-initiatief-en-invloed/wijkspreekuur-noordwest/

Overlast op straat

Bel de overlasttelefoon: 06 – 38 62 14 96

Bewoners en ondernemers van Noordwest kunnen rechtstreeks de meldkamer van Toezicht en Handhaving bellen, over illegaal aangeboden (huis)afval, jeugdoverlast, hinderlijk gedrag op straat, hinderlijke uitstallingen, graffiti, wildplassen, parkeeroverlast auto’s en fietsen, hondenoverlast. De handhavers pakken uw melding snel op. De meldkamer is dagelijks bereikbaar van 8.30 tot 22.30 uur.

Melden

U kunt een melding doorgeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld over afval, vervuiling, groen, onderhoud, reparaties, obstakels, verkeer, overlast, graffiti, woonfraude of bedrijven die zich niet aan milieuregels houden. Ook kunt u een melding doen als u een obstakel ziet waar bijvoorbeeld mensen in een rolstoel of slechtzienden last van hebben.

Melden kan via telefoonnummer 14-030 of via de Slim melden-link van de gemeente