Buurtkrant voor Ondiep en Pijlsweerd
De Noordwester

Agenda

BUURTOVERLEG PIJLSWEERD

Dinsdag 4 juni om 20.00 uur in het gebouw van Hogeschool Utrecht, Oudenoord 330 (voormalig Concordia-gebouw). Meer info op Facebookpagina: Buurtoverleg Pijlsweerd

De volgende Buurtoverleggen in 2019 zijn op 17 september en 26 november. Zelfde tijd, zelfde locatie.

INSPRAAKAVOND SPEELTUIN PIJLSWEERD-DE KAMELEON

Om de wensen van de buurtbewoners goed in kaart te kunnen brengen organiseert Speeltuin Pijlsweerd – De Kameleon op woensdag 12 juni een inspraakavond waar alle buurtbewoners de gelegenheid krijgen hun stem te laten horen.

ZOMEROPENING SPEELTUIN PIJLSWEERD-DE KAMELEON

Speeltuin Pijlsweerd-De Kameleon viert op zaterdag 15 juni het begin van de zomer … Buurtbewoners zijn van harte uitgenodigd om de opening van het zomerseizoen samen met bestuur en vrijwilligers te komen vieren!
Wees welkom en geniet van de zelfgemaakte hapjes & drankjes door buurtbewoners uit alle delen van de wereld.

Wanneer: zaterdag 15 juni, van 15:00 tot 18:00 uur
Waar: Speeltuin Pijlsweerd-De Kameleon, Balkstraat 31

ONDIEP OVERLEGT

Woensdag 19 juni en 26 oktober om 19.30 uur in De Speler, Thorbeckelaan 18c.

BEHEERGROEP HOOGSTRAAT

Maandag 17 juni om 19.30 uur in Stella Maris, Jagerskade 4. Meer info op facebookpagina: Buurtcomité Hoogstraat

De volgende bijeenkomsten van de Beheergroep in 2019 zijn op 23 september en 25 november. Zelfde tijd, zelfde locatie.

NAPOLEON OVERLEG

Buurtoverleg voor bewoners, ondernemers en professionals van de Amsterdamsestraatweg. Woensdag 26 juni om 19.30 uur. De locatie wordt nog bekend gemaakt. Agendapunten kunt u mailen naar: napoleonoverleg@gmail.com.

WIJKRAAD NOORDWEST

6 juni van 20.00 uur tot 22.00 uur in buurthuis Geuzenkwartier, Laan van Chartroise 166. Agenda: www.wijkraadnoordwest.nl

De volgende bijeenkomsten van de Wijkraad zijn op: 29 augustus, 10 oktober en 21 november

ONZE WIJKWETHOUDER

Wijkwethouder Klaas Verschuure houdt geregeld spreekuur in Noordwest. Je kunt hier terecht met vragen en ideeën over onze wijk. Meld je van te voren aan, zodat hij zich kan voorbereiden op je vragen. Het spreekuur is op dinsdagavond  17 juni van 18.30-19.30 uur in wijkservicecentrum Noordwest, Amsterdamsestraatweg 283. Aanmelden via: noordwest@utrecht.nl. Zie ook de website van het wijkbureau.

OVERLAST OP STRAAT?

Bel de overlasttelefoon: 06 – 38 62 14 96

Bewoners en ondernemers van Noordwest kunnen rechtstreeks de meldkamer van Toezicht en Handhaving bellen, over illegaal aangeboden (huis)afval, jeugdoverlast, hinderlijk gedrag op straat, hinderlijke uitstallingen, graffiti, wildplassen, parkeeroverlast auto’s en fietsen, hondenoverlast. De handhavers pakken uw melding snel op. De meldkamer is dagelijks bereikbaar van 8.30 tot 22.30 uur.

Melden

U kunt een melding doorgeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld over afval, vervuiling, groen, onderhoud, reparaties, obstakels, verkeer, overlast, graffiti, woonfraude of bedrijven die zich niet aan milieuregels houden. Ook kunt u een melding doen als u een obstakel ziet waar bijvoorbeeld mensen in een rolstoel of slechtzienden last van hebben.

Melden kan via telefoonnummer 14-030 of via de Slim melden-link van de gemeente