Buurtkrant voor Ondiep en Pijlsweerd
De Noordwester

Oproep! Wijkplatform Noordwest zoekt nieuwe leden               

Home »  Geen categorie »  Oproep! Wijkplatform Noordwest zoekt nieuwe leden               

Oproep! Wijkplatform Noordwest zoekt nieuwe leden               

30 augustus, 2023

Wijkplatform Noordwest wil zich versterken en vernieuwen en zoekt daarvoor nieuwe leden. We zoeken naar mensen met hart voor de wijk, die willen meebouwen aan de samenhang tussen bewoners in de wijk, zich willen inzetten voor het behouden en versterken van voorzieningen, het verbeteren van de woon- en leefomgeving en de inrichting van de openbare ruimte in Noordwest.

Vind je het belangrijk om hierover mee te denken, contact te onderhouden met andere bewoners, de gemeente en maatschappelijke partijen of wil je je inzetten voor een concreet project, meld je dan aan bij de voorzitter van het wijkplatform. Ook als je wel wilt meehelpen, maar niet direct in het wijkplatform zelf wilt zitten, laat dan van je horen. Vanwege het evenwicht in de raad nodigen wij bewoners van alle leeftijden uit te reageren!

Het wijkplatform wil optimaal kunnen functioneren en zo efficiënt mogelijk zijn. Omdat te bereiken zijn -het afgelopen half jaar- met de gemeente afspraken gemaakt. Het wijkplatform kan beschikken over beleidsmatige (w.o. ict) en secretariële ondersteuning (ambtelijk secretaris), heeft een budget van 5000 euro en voor wijkraadplegingen is extra geld beschikbaar en kan gevraagd en ongevraagd adviseren aan college van B&W en de gemeenteraad. Dit laatste is een serieus punt voor de gemeente, omdat men het vertrouwen wil herstellen met de inwoners van Noordwest.

Het wijkplatform vergaderd 10 maal per jaar. Daarnaast zijn de leden betrokken bij tal van activiteiten in de eigen buurt.

Dus heb jij hart voor de wijk? Wil jij je meedenken en meedoen om je wijk mooier, veiliger en duurzamer of te wel leefbaarder te maken? Vind je het leuk om samen te werken met je buurtgenoten aan het verbeteren van Noordwest? Meld je dan aan en kom kennismaken. Meer informatie en aanmelden kan door een mail te sturen aan Wim Kuijt: utrechtnoordwest@gmail.com