Buurtkrant voor Ondiep en Pijlsweerd
De Noordwester

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Home »  Geen categorie »  Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

4 februari, 2022

Partij voor de Dieren

Zoals in iedere Noordwester een politieke partij de kans krijgt om zijn licht te laten schijnen op onze buurten, zo bieden wij ook dit jaar weer in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen partijen de kans om hun standpunten voor te leggen aan de kiezer. Deze keer lezen we wat de plannen zijn van de Partij voor de Dieren in Utrecht.

Zoals gebruikelijk legt de partij de nadruk op aandacht voor dieren, natuur, milieu en klimaat. “Omdat op deze gebieden de grootste uitdagingen liggen en deze kwetsbare waarden het meest onder druk staan. Natuurlijk is er ook veel aandacht in het programma voor kwetsbare sociale waarden.”

De Partij voor de Dieren denkt dat een zetelaantal van 4 haalbaar is in de Utrechtse gemeenteraad en hoopt dit te bereiken met deze tien speerpunten voor de komende vier jaar:

  1. Utrecht is klimaatneutraal in 2030. De klimaatcrisis pakken we aan terwijl we ook de biodiversiteit versterken.
  2. Voldoende financiële steun aan dierenhulporganisaties zoals de Vogelopvang, de Dierenambulance, de Dierenvoedselbank en het dierenasiel Utrecht.
  3. Niet bouwen in het groen. Kappen met kappen en spaar de bomen!
  4. Grenzen aan de groei. Utrecht stopt met investeringen in toerisme, hotels en nieuwe bedrijven en geeft dit geld uit aan duurzame doelen.
  5. Voor iedereen een huis! De gemeente bouwt betaalbare en duurzame huizen voor inwoners. In Utrecht is er geen plek voor huisjesmelkers en speculanten.
  6. Ruim baan voor fietser en voetganger. De gemeente versmalt autowegen ten goede van meer groen en fietsenstallingen.
  7. In alle beleidsterreinen komt aandacht voor gezonde en duurzame voeding. De gemeente geeft in eigen restaurants het goede voorbeeld en stimuleert inwoners en bedrijven hetzelfde te doen. De toekomst is plantaardig
  8. Weg met zwerfafval. Bedrijven worden binnen een straal van 150 meter verantwoordelijk voor het opruimen van afval. Utrecht organiseert een jaarlijkse straatopruimdag.
  9. Huisje, boompje, beestje. Bij elke nieuwe woning in Utrecht komt ook tenminste één nieuwe boom en één nestkast.
  10. Energie die je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken en is dus het meest duurzaam. Utrecht zet volop in op isolatie en andere vormen van energiebesparing. De gemeente stopt met biomassa.

Meer over de standpunten van de partij en over de mensen op de lijst vind hier