Buurtkrant voor Ondiep en Pijlsweerd
De Noordwester

Boorstraattunnel

Home »  Geen categorie »  Boorstraattunnel

Boorstraattunnel

20 maart, 2024

Deel Duizendpoot moet wijken voor Boorstraattunnel

BOORSTAAT – Als de gemeente besluit om een fiets/voetgangerstunnel te bouwen onder het spoor bij de Boorstraat, is de 1e Daalsebuurt vooral bezorgd om de Duizendpoot. Een deel van deze speeltuin is namelijk nodig voor de ingang van de tunnel. Daarnaast is er zorg om de mogelijke inrichting van de Spijkerstraat als eenrichtingsstraat. 

Inloopavond

Dat bleek tijdens een goed bezochte inloopavond in december in Het Huis op de Boorstraat. De gemeente wil de tunnel tussen de 1e en 2e Daalsebuurt bouwen om een snelle fietsverbinding te maken tussen de nieuwe buurten Wisselspoor en Cartesius met het station en de binnenstad. Als de verbinding er niet komt, dan zouden de nieuwe fietsers uit die buurten (circa 5000) over de Amsterdamsestraatweg moeten gaan fietsen, terwijl daar dagelijks al 18.000 fietsers overheen gaan. 

Duur

Of de tunnel er komt, staat nog niet vast. De kosten bedragen veertig miljoen euro en er is discussie of je wel zo veel geld moet uitgeven aan deze tunnel, terwijl er geen geld is voor bijvoorbeeld het veiliger maken van de Vleutenseweg. De tunnel is duur omdat het lastig is om onder het spoor door te graven. Verder is er ook geld nodig voor aanpassing van de Duizendpoot, waarvan een deel nodig is voor de route naar de tunnel en de taluds. Die route loopt waarschijnlijk vanaf de hoek Amsterdamsestraatweg – Daalsetunnel via het fietspad langs het spoor en moet bij de voetbalkooi een flinke draai maken om onder het spoor door te duiken.

Spijkerstraat

Aan de ene kant gaat dat ten koste van een deel van de speeltuin maar aan de andere kant komt er ook nieuwe ruimte vrij. Aan de andere kant kan het fietspad bij Het Huis namelijk verdwijnen omdat dit wordt verlegd naar de Spijkerstraat. Die straat zou daarvoor eenrichtingsverkeer moeten worden. En dat vonden bezoekers van de inloopavond weer niet zo handig. Zij vinden dat tweerichtingsverkeer nodig is om de buurt bereikbaar te houden wanneer de 1e Daalsedijk gestremd is door bijvoorbeeld een lossende vrachtwagen. 

Parkje

Voor de route van het fietspad aan de kant van de 2e Daalsebuurt is ruimte genoeg. Het pad is daar ingepast in het ontwerp van de buurt Wisselspoor en loopt deels door een parkje, waar ook bewoners van de 1e Daalsebuurt hun voordeel mee kunnen doen. Voor de verbinding met Cartesius ligt er al sinds 2021 een tunnel onder het spoor naar de Locomotiefstraat. Die gaat pas open als er in de omgeving geen bouwverkeer meer is, mogelijk is dat in 2026. Voor het deel vanaf de Cartesiustunnel en de St.-Josephlaan zijn nog geen plannen gemaakt.  

Definitief ontwerp

Tijdens de inloopavond gaven ambtenaren van de gemeente aan dat ze de zorgen van de bewoners goed in hun oren hadden geknoopt en dat ze proberen daarvoor oplossingen te vinden. Of dat lukt, zal blijken tijdens een volgende informatieavond, waar bewoners kunnen reageren op de aangepaste plannen. Daarna volgt een definitief ontwerp. De bouw van de tunnel begint zoals het er nu naar uitziet, op zijn vroegst in 2028. 

Tekst: Jos van Sambeek