Buurtkrant voor Ondiep en Pijlsweerd
De Noordwester

Strategie Utrecht 2040: meer groen en water

Home »  Geen categorie »  Strategie Utrecht 2040: meer groen en water

Strategie Utrecht 2040: meer groen en water

9 december, 2019

Het college heeft vrijdag een eerste aanzet gegeven voor de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040. Het stadsbestuur stelde elf uitgangspunten vast die gebruikt worden om de stad de komende jaren vorm te geven. Onder meer de singels, parken en nieuw aan te leggen groen in en rond de stad spelen hierbij een belangrijke rol omdat ze het karakter van de stad vormen, maar ook een belangrijke functie vervullen voor ontspanning en klimaatadaptatie.

“De stad is weliswaar geen product, maar heeft wel een ‘barcode'”, zegt wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling) “Daarmee maken we inzichtelijk hoeveel ruimte we nodig hebben voor woningen en werklocaties, maar ook voor sociale voorzieningen, sportvelden, gezondheidscentra. Groeit de stad, dan verandert de barcode mee.” 
Utrecht telt in 2040 naar verwachting 455.000 inwoners. Hiervoor zijn 60.000 nieuwe woningen en 85.000 extra arbeidsplaatsen nodig. De inrichting van de stad bepaalt mede hoe mensen de stad gebruiken en beleven. De RSU gaat over zaken als wonen, mobiliteit en energie maar ook om plekken voor recreatie, sport en cultuur. De vraag die hierbij centraal staat is op welke manier Utrecht een prettige stad blijft om in te leven en hoe de kwaliteit van wonen, werken en vrije tijdsbesteding verder versterkt kan worden. De groei is een kans om een nog prettiger stad te worden en een gezond leven voor iedereen te bevorderen.

Over de RSU 2040
De uitgangspunten worden verder uitgewerkt in de RSU 2040, waarvan een concept voor de zomer ter inspraak wordt voorgelegd. Het definitieve ontwerp zal naar verwachting in het najaar door de gemeenteraad worden vastgesteld. Het dient dan als de nieuwe richtlijn waaraan toekomstige ontwikkelingen getoetst worden. De RSU 2040 is een verdieping en verbreding van de RSU 2030 uit 2016. Meer informatie en de notitie “Op weg naar een Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040” is te vinden op www.utrecht.nl/rsu2040.