Buurtkrant voor Ondiep en Pijlsweerd
De Noordwester

Initiatief buurtbewoners: grondige opknapbeurt Gasthuismolenbrug van start

Home »  Geen categorie »  Initiatief buurtbewoners: grondige opknapbeurt Gasthuismolenbrug van start

Initiatief buurtbewoners: grondige opknapbeurt Gasthuismolenbrug van start

8 juni, 2017

Op vrijdag 9 juni starten wijkbewoners en wethouder Kees Geldof (Openbare Ruimte) de grondige opknapbeurt van de Gasthuismolenbrug. Buurtbewoners pleitten al langer voor het verbeteren van deze spoorbrug over de Vecht in Ondiep. Zij hebben daarbij ook de hulp ingeroepen van de Utrechtse kunstenaar Hans van Lunteren dat leidde tot het thema “Een brug als kunstwerk”.
Als een van de eerste handelingen zal de graffiti worden verwijderd, langs het voetgangersdeel van de brug en de onderdoorgangen. “Bijzonder is dat de buurtbewoners zelf met een plan zijn gekomen om de Gasthuismolenbrug mooier te maken,” vertelt wethouder Kees Geldof. “Het College van Burgemeester en Wethouders heeft daarop besloten om geld vrij te maken voor dit bewonersinitiatief.”
Eerder wist de buurt al een nieuw verlichtingsplan gefinancierd te krijgen door een energiebedrijf. De verlichting van beide onderdoorgangen van de brug zijn aangepast. Hiervoor zijn de afgelopen weken al testen met nieuwe vleermuisvriendelijke verlichting uitgevoerd, omdat vleermuizen de Vecht als belangrijke vliegroute gebruiken.

De spoorbrug Gasthuismolenbrug (aangelegd tussen 1938 en 1952) is eigendom van Prorail en is een ontwerp van architect Sybold van Ravesteyn (1889-1983). Hij was de vaste architect van de Nederlandse Spoorwegen; veel spoorbruggen en stationsgebouwen zijn van zijn hand. Typerend voor Ravestyns werk zijn de rondingen, zoals de openingen in de pijlers van de brug. Sinds de verbreding van het spoor omstreeks 1991 telt de brug vier sporen en een losse brug voor voetgangers.