Buurtkrant voor Ondiep en Pijlsweerd
De Noordwester

‘Het is een voorrecht om me in te mogen zetten voor Noordwest’

Home »  Geen categorie »  ‘Het is een voorrecht om me in te mogen zetten voor Noordwest’

‘Het is een voorrecht om me in te mogen zetten voor Noordwest’

6 maart, 2023

AMSTERDAMSESTRAATWEG – Dennis de Vries (38) is sinds juni 2022 wethouder in Utrecht namens de PvdA. Hij is verantwoordelijk voor de portefeuilles Wonen, Jeugd en Jeugdzorg, Wijk- en Buurtaanpak, Mbo en Vastgoed. Daarnaast is hij verantwoordelijk wethouder voor de wijken Zuidwest en Noordwest. Wij spraken op een kletsnatte vrijdagmiddag met hem af in Drink- en eetlokaal De Straatweg en maakten kennis met ‘Wethouder Dennis’. Een betrokken, frisse bestuurder die vooral benaderbaar en helder wil zijn.

Ruim een half jaar is hij nu ‘in functie’, en tijdens die periode heeft hij uitgebreid kennis gemaakt met de buurten waarvoor hij verantwoordelijk is en dook hij in de uitgebreide portefeuille waarvoor hij verantwoordelijk is. “Als oud-bewoner van Kanaleneiland en Zuilen, zijn de buurten mij natuurlijk niet bepaald vreemd. Ook vanuit mijn vorige werkzaamheden ben ik bekend met veel partijen in het sociale domein.”

Wonen

De tot voor kort in Maarssenbroek woonachtige wethouder, woont inmiddels ook weer in de stad die hem zo lief is en waaruit hij ooit vanwege de betaalbaarheid van huizen verhuisde. “Dat ik dan uitgerekend ook verantwoordelijk ben geworden voor wonen, past goed bij mijn ambities om een duidelijk sociaaldemocratisch geluid te laten horen. In de wijken waar ik verantwoordelijk voor ben, zeker ook in Noordwest is heel wat gaande. De wijk is in beweging. Veel mensen wonen hier al generaties lang. Zijn hier geboren en getogen en willen hier nooit weg. Zij zien dat de wijk verandert. Huizenprijzen stijgen, woningen worden gesloopt of gerenoveerd, nieuwe bewoners die de veelal duurdere huizen kopen.”

Is er sprake van gentrificatie of ontstaat er een goede mix? “Wat er in Ondiep gebeurt is eigenlijk een proeftuin voor de rest van de stad. Ik wil me ervoor inzetten dat de wijk voor iedereen is, oud én nieuw. Niet voor niets hebben we in het coalitieakkoord opgenomen dat de verkoop van sociale huurwoningen moet stoppen. Dus iedereen moet de kans krijgen om in de wijk te wonen. Ook ‘nieuwe’ bewoners. Het is dan wel van belang dat beide partijen zich in elkaar interesseren en dus betrokken zijn bij hun buurt. Samen moeten oude en nieuwe bewoners het weer onze wijk maken.”

Ondertussen is Dennis zelf alweer woonachtig in Utrecht, vlakbij zijn vorige woning maar dan in de gemeente Utrecht. “Dat zijn nu eenmaal de regels en dat is ook prima. Gelukkig ben ik nu in de positie dat ik iets makkelijker een woning in de stad aan kon schaffen.”

Benaderbaar

Dennis staat als PvdA-wethouder graag tussen de mensen. Vandaar dat hij zich in de stad en op sociale media dan ook profileert als ‘Wethouder Dennis’. Hij mag dan een nieuw gezicht zijn in de Utrechtse politiek, hij is dat zeker niet in Utrecht. Tot 2018 was hij docent en locatiedirecteur van een basisschool in Overvecht. Daar zag hij in de praktijk hoe groot de verschillen in de stad soms zijn en zette hij zich samen met ouders en de lokale PvdA in voor onder meer verkeersveiligheid rond de school. Daarna werkte hij als directeur van Stichting Vreedzaam in de stad samen met ouders, jongerenwerk en andere betrokkenen aan een positief en sociaal klimaat in wijken met aandacht voor een democratische opvoeding.

De komende jaren wil Dennis zich als wethouder inzetten voor een eerlijkere, socialere stad met gelijke kansen voor iedereen. Hij wil een benaderbare wethouder zijn. “Ik hoop dat iedereen zich vertegenwoordigd voelt door mij en dat iedereen mij kan bereiken. Dat kan natuurlijk via het wijkspreekuur waar ik de problemen en vragen kan aanhoren om er vervolgens iets mee te doen. En als ik ze zelf niet kan helpen, dan is daar een belangrijke rol voor het wijkbureau weggelegd. Ook dat moet benaderbaar én zichtbaar zijn. Niet alleen vanuit hun plek in De Speler, maar ook in de buurten.”

Woonklimaat

De kwaliteit van wonen in een buurt hangt ook heel erg samen met de aanwezigheid van groen. Ondiep en Pijlsweerd zijn zeer versteende wijken. Op de hittekaart die de gemeente afgelopen zomer publiceerde kwam Noordwest er niet best uit. Je hoeft maar de Oudenoord over te steken vanuit het centrum op een hete dag en je voelt de temperatuur enorm stijgen. De indruk is, dat hier vooral wordt gekozen voor grootschalige bouw en niet voor groen. “Groei is voor de gemeente geen doel op zich. Je moet kritisch kijken naar verdichting, sloop en nieuwbouw. Per wijk moet je kijken hoe de verhouding groen, wonen en voorzieningen is. Een gerichte wijkaanpak zie ik als een kans om bewoners zelf te laten bedenken hoe we de wijk kunnen vergroenen. Ik hoop dat het eigenaarschap van het idee dat dan ontstaat, tot resultaat leidt.”

Dennis de Vries voelt zich als een vis in het water in zijn nieuwe baan en ziet het als een voorrecht om zich in te mogen zetten voor de bewoners van Noordwest. “Het is heel afwisselend. Het ene moment zit je te vergaderen en het volgende moment ben je in gesprek met jongeren in de wijk. Ik ben gevraagd voor deze baan omdat ik met mijn poten in de klei heb gestaan en de stad goed ken. En die ervaring pakt voor mij tot nu toe goed uit. Zeker in deze wijken, want die passen goed bij mij.”

Tekst: Thijs-Jan Lanning

Foto’s: Aad van Vliet