Buurtkrant voor Ondiep en Pijlsweerd
De Noordwester

Herontwikkeling Omloop en Laan van Chartroise

Home »  Geen categorie »  Herontwikkeling Omloop en Laan van Chartroise

Herontwikkeling Omloop en Laan van Chartroise

26 november, 2020

De gemeente Utrecht heeft de plannen voor de herontwikkeling van oude woningen aan de Omloop en de Laan van Chartroise vastgesteld.Het plan bestaat uit de sloop van 168 oudere woningen en de nieuwbouw van 290 woningen. Het programma is onderverdeeld naar 226 sociale huurwoningen en 64 woningen voor de middeninkomens.

Binnenterreinen
In de nieuwe situatie worden parkeerplaatsen toegevoegd en verdeeld over de binnenterreinen. Hierbij is gezocht naar een balans tussen vergroenen en voldoende parkeerplaatsen. In de openbare ruimte blijft het aantal parkeerplaatsen nagenoeg gelijk. De binnenterreinen worden zoveel mogelijk groen en onverhard ingericht, waardoor overtollig regenwater op een natuurlijke manier de grond in trekt en niet wordt afgevloeid via het riool.

Herinrichting openbare ruimte
Om de openbare ruimte te verbeteren worden er bij de Omloop extra bomen geplant en krijgen de woningen aan de oostzijde van de Omloop voortuinen. Bij de nadere uitwerking van deze herinrichting staat een verkeersveiligere oplossing voor fietser en voetganger voorop waarbij op termijn een 30 km/h inrichting uitgangspunt is.