Buurtkrant voor Ondiep en Pijlsweerd
De Noordwester

Herinrichting Amsterdamsestraatweg

Home »  Geen categorie »  Herinrichting Amsterdamsestraatweg

Herinrichting Amsterdamsestraatweg

28 maart, 2023

AMSTERDAMSESTRAATWEG – De voorbereidingen voor de herinrichting van de Amsterdamsestraatweg zijn in volle gang. Er ligt een voorlopig ontwerp dat is voorgelegd aan de omwonenden en er wordt nu gewerkt aan het uitwerken van de details. Aan het eind van dit jaar kiest de gemeente een aannemer, die begin 2024 aan de slag gaat. Jasmijn Vrooland checkte hoe er binnen de plannen met groen wordt omgegaan.

De nieuwe inrichting is onderdeel van het programma Aanpak Amsterdamsestraatweg. Het moet zorgen voor een veiliger en klimaatbestendiger Straatweg tussen Weerdsingel en Marnixlaan. Verder moet de openbare ruimte in de straat aantrekkelijker worden voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Vergroening van de straat vormt een groot onderdeel van het plan.

Iriena Bouwkamp, omgevingsmanager bij de gemeente, legt uit wat er precies gaat gebeuren. “Het wordt makkelijker en veiliger om over te steken, de maximumsnelheid wordt verlaagd van vijftig naar dertig kilometer per uur, de parkeerplekken voor auto’s en fietsen worden slimmer ingedeeld en fietsers en groen krijgen meer ruimte.”

In totaal wordt 2500 vierkante meter extra groen aangelegd. De meeste bestaande bomen die nu onvoldoende ruimte hebben om te groeien en er slecht aan toe is, wordt vervangen door nieuwe die meer ruimte krijgen om hun wortels goed te kunnen ontwikkelen. Er is gekozen voor inheemse bomen die niet alleen goed tegen warmte en droogte kunnen, maar ook tegen wateroverlast en strooizout, zoals de Noorse esdoorn, iep en winterlinde. De bomen en plantenvakken zorgen voor schaduw en koelte en maken het makkelijker om regenwater af te voeren na een hevige bui. De beplanting is ook aantrekkelijk voor bijen en insecten. Op een aantal plekken bij het groen wordt een verhoogde rand aangelegd, zodat je er gezellig kunt zitten.

Dat klinkt allemaal goed op papier, maar wat vinden de omwonenden ervan? Iriena: “De meeste reacties over het verlagen van de maximumsnelheid waren positief. Wel vragen omwonenden zich af of het echt gaat lukken in de praktijk. Ook over de groene plannen waren de reacties overwegend positief. Sommige omwonenden uitten hun twijfels: ontstaan er geen olifantenpaadjes door de plantenvakken en komt er geen zwerfvuil in terecht? Hiermee gaan we aan de slag, bijvoorbeeld door daarover afspraken te maken met het beheer.”

En het vergroten van de biodiversiteit en het verbeteren van de luchtkwaliteit, is daaraan gedacht? Daar zijn bij het opnieuw inrichten van de Amsterdamsestraatweg geen meetbare doelen voor gesteld. Een gemiste kans, lijkt mij. Maar wat niet is, kan nog komen!

Bewoners en ondernemers kunnen meedenken over de uitvoering van het plan, om de hinder die de werkzaamheden veroorzaakt zo veel mogelijk te beperken. In het voorjaar organiseert de gemeente daarom een klankbordgroep waar omwonenden aan kunnen deelnemen. Je kunt je hiervoor aanmelden en ook je ideeën sturen naar amsterdamsestraatweg@utrecht.nl.

Tekst: Jasmijn Vrooland

Impressies: Gemeente Utrecht