Buurtkrant voor Ondiep en Pijlsweerd
De Noordwester

‘Wijkplatform Noordwest wil leefbaarheid verbeteren’

Home »  Geen categorie »  ‘Wijkplatform Noordwest wil leefbaarheid verbeteren’

‘Wijkplatform Noordwest wil leefbaarheid verbeteren’

2 april, 2021

NOORDWEST – Samen de stad maken. Dát willen gemeente en burgers het liefst, al is dat soms nog knap lastig. Want hoe zorg je ervoor dat álle wijkbewoners worden gehoord? Om daar vorm aan te geven, zijn acht Utrechtse wijkplatforms opgericht waarin bewoners worden vertegenwoordigd. Wij spraken Wim Kuijt, voorzitter van wijkplatform Noordwest, over zijn plannen in de wijk.

Kan de gemeente zomaar een boom voor je deur plaatsen of een weg openbreken? Het is mogelijk, maar niet wat bewoners het liefste zien. Bij voorkeur krijgen zij een seintje als dit gebeurt, of beter: praten mee over de uitvoering hiervan. “De gemeente en bewoners leven soms langs elkaar heen. Daar proberen wij met het wijkplatform verandering in te brengen.”

Kinderschoenen
Wijkplatforms zijn nieuw in Utrecht. Ze zagen halverwege vorig jaar het levenslicht, nadat de gemeente in 2019 besloot dat bewonersparticipatie aan vernieuwing toe was. “De bestaande overlegstructuur via de wijkraad, werd te weinig representatief gevonden. Het was een organisatie van de gemeente, niet van bewoners. Vandaar de oprichting van het wijkplatform. Wij buigen ons echt samen over de vraag: hoe kunnen we de leefbaarheid in de wijk verbeteren?”

Sinds de oprichting van wijkplatform Noordwest is een kleine groep betrokken bewoners gestart met de invulling ervan. Via welke weg komen bewoners het best met elkaar in contact? Hoe worden ze écht gehoord? Wim: “Mijn ideaalbeeld is dat alle buurten in de wijk een buurtagenda opstellen, waarin thema’s staan die buurtbewoners belangrijk vinden. Het kan daarin gaan over allerlei onderwerpen, zoals groenvoorziening, sociale veiligheid of de stijgende huizenprijzen. De druk op de stad neemt enorm toe en dat betekent wat voor de leefbaarheid van onze wijken. Mensen die hier al hun hele leven wonen, vragen zich af of er voor hen nog wel plek is. Dát zijn onderwerpen die wij met bewoners en de gemeente willen bespreken. Want het moet in Noordwest prettig wonen zijn voor iedereen.”

Overleg
Door overleg wordt de onderlinge verbinding groter én kan er eenduidig gecommuniceerd worden met de gemeente, meent Wim. “Het zou fantastisch zijn als iedereen gehoord wordt en de gemeente haar plannen met ons deelt – al zijn we daar nog lang niet. Laatst werden bijvoorbeeld zes bomen, die door bewoners waren aangeplant in het speelbos Zuilen, door de gemeente verwijderd. Het was een misverstand, maar wel eentje die frustratie oplevert. Betere lijnen met de gemeente komen iedereen ten goede.”

Wim ziet ruimte voor verbetering, maar heeft bovenal zin om samen met buurtbewoners aan de slag te gaan. De eerste stappen daarvoor zijn al gezet: inmiddels is de ‘werkgroep groen’ een feit. “Hierin kijken we naar de mogelijkheden voor groene initiatieven. Denk bijvoorbeeld aan bloembakken rond lantarenpalen, groene plekken rond bomen in plaats van tegels. Hopelijk we daar van de zomer allemaal al van genieten.”

Ook meedenken met het wijkplatform Noordwest? Je kunt je aanmelden via: utrechtnoordwest@gmail.com

Tekst: Mirjam Liefbroer

Foto: Aad van Vliet