Buurtkrant voor Ondiep en Pijlsweerd
De Noordwester

Van grauw naar groen…potentiële paradijsjes in Noordwest

Home »  Geen categorie »  Van grauw naar groen…potentiële paradijsjes in Noordwest

Van grauw naar groen…potentiële paradijsjes in Noordwest

9 november, 2018

NOORDWEST – In de column van de vorige editie constateerden we dat er van gemeentelijke groenplannen weinig terecht gekomen was en dat initiatieven van bewoners op weinig medewerking kunnen rekenen. Maar het tij lijkt te keren. Zo lijkt onder meer het groenplan voor de Kaatstraat (stammend uit 2012) eindelijk in werking te worden gezet.

Door Zoë Versteeg

In het nieuwe coalitieakkoord is te lezen dat ‘Groen belangrijk is voor het welzijn van mensen’ en ‘een gezonde leefomgeving met voldoende groen, water, een aantrekkelijke openbare ruimte en gezonde lucht essentieel is.’ Naast de gezondheid van bewoners, is een groene(re) omgeving onmisbaar in een klimaatbestendige stad. Steden moeten rekening gaan houden met extreem weer zoals we dat dit jaar hebben beleefd.

Groen in de stad zorgt voor een verlaging van de plaatselijke temperatuur. Zo voel je de koelte heerlijk stromen al fietsend langs het Julianapark in de zomer. Dat bakstenen juist hitte vasthouden en afgeven voel je als je weer een ‘stenen’ straat in fietst. Daarnaast zorgen parkjes er voor dat regen in de grond verdwijnt en niet in jouw kelder terecht komt.

De gemeente snapt dit ook en brengt in kaart waar minder ‘steen’ en meer groen mogelijk is en vraagt hierbij hulp van buurtbewoners. Dat laat de Noordwester zich natuurlijk geen twee keer zeggen. Wij doen bij deze een voorzetje en dragen troosteloze stukjes Utrecht voor als potentieel groen paradijsje.

Ook een idee om uw buurt te vergroenen, maar weet je niet hoe dit aan te pakken, of loop je tegen een muur van obstakels aan? Herbert Boland van Initiatiefgroep Daalsepark geeft tips om een groen-initiatief te laten slagen:

  • Achterhaal het bestemmingsplan. Kijk op: www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/publicaties/bestemmingsplannen/.
  • Start met actieve buren een groep en geef je initiatief een klinkende naam.
  • Begin gewoon. Een vrolijke schildering of een tegel vervangen door bloeiende planten doet al veel.
  • Schrijf een plan met daarin jullie visie. Probeer raakvlakken te vinden met wat de gemeente wil. Als je gedeelde ambities hebt, sta je sterker.
  • Creëer een buzz. Start een website, een Facebookpagina, zorg dat je wordt opgepikt door lokale media.
  • Informeer de politiek. Laat een partij die jullie gunstig gezind is moties en amendementen indienen die bevorderlijk zijn voor jullie plan.
  • Wees professioneel. Vraag geld aan bij het initiatievenfonds om een deskundige in te huren die kan helpen bij het onderbouwen van het plan: www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/initiatief-en-invloed/participatie/initiatievenfonds/

LEES HIER: HOE MAAK JE EEN GROEN-INITIATIEF TOT EEN SUCCES? DOOR HERBERT BOLAND