Buurtkrant voor Ondiep en Pijlsweerd
De Noordwester

Blijvende aandacht voor de Amsterdamsestraatweg

Home »  Geen categorie »  Blijvende aandacht voor de Amsterdamsestraatweg

Blijvende aandacht voor de Amsterdamsestraatweg

21 maart, 2018

Onderzoek in de buurt wijst uit dat bewoners en ondernemers veiligheid, openbare ruimte, vastgoed en economische ontwikkeling het belangrijkst vinden. Daar zet de gemeente Utrecht verder op in. Het college van b en w heeft dit vastgesteld in het uitvoeringsprogramma voor de komende drie jaar. 

Coördinerend wethouder Amsterdamsestraatweg, Kees Diepeveen: “De Amsterdamsestraatweg vind ik één van de meest karakteristieke straten van de stad. De slagader van het dichtbevolkte Utrecht Noordwest, dwars door Pijlsweerd, Ondiep en Zuilen. Een straat waar sommige Utrechters al hun hele leven wonen en waar ondernemers van diverse culturen een plekje vinden. Het beeld op dit moment geeft ons vertrouwen dat het de goede kant op gaat met de Amsterdamsestraatweg, dit willen we vasthouden en verder uit bouwen.”

Mooiere en veiliger straat

Een groot project voor de komende jaren is de herinrichting van de Amsterdamsestraatweg op het deel tussen het Paardenveld en de Marnixlaan. Onder meer om de leefbaarheid te vergroten en de snelheid van het verkeer naar beneden te brengen. Ook wil de gemeente met pandeigenaren en ondernemers kijken naar mooiere gevels met een prettige, vriendelijke uitstraling en naar de groenvoorzieningen.

Minder leegstand, meer omzet en nieuwe horeca

Door de komst van nieuwe ondernemers en door de omzetting van een aantal panden van winkel naar woning daalt de leegstand. Vooral de verruimde mogelijkheden voor daghoreca  zorgen voor nieuw ondernemerschap. De vastgoedregisseur van de gemeente blijft samen met pandeigenaren actief zoeken naar huurders die nieuw elan aan de Amsterdamsestraatweg kunnen geven.

Veiligheid en overlast

Sinds 2014 is er een intensieve veiligheidsaanpak. Er zijn collectieve sluitingstijden, er is een overlasttelefoon en een speciale aanpak voor ondermijning. De gemeente blijft controleren op illegale prostitutie, drugs en illegaal gokken. Verder is er scherp toezicht op overtredingen van vergunningvoorschriften en regels uit de Horecaverordening. En op zaken als illegaal huisvuil, wildplassen en overlast van uitstallingen en geparkeerde fietsen. De gemeente vraagt bewoners om misstanden te blijven melden via de overlasttelefoon.

Lees de documenten hier