Buurtkrant voor Ondiep en Pijlsweerd
De Noordwester

Nieuwe inrichting Amsterdamsestraatweg

Home »  Geen categorie »  Nieuwe inrichting Amsterdamsestraatweg

Nieuwe inrichting Amsterdamsestraatweg

14 september, 2021

Gemeente Utrecht zet in op een Amsterdamsestraatweg die veiliger en aantrekkelijker wordt om te wonen, wandelen en winkelen. De gemeente heeft een conceptplan gepubliceerd voor de herinrichting van de Amsterdamsestraatweg tot een fiets- en voetgangersvriendelijke straat. Een verlaging van de maximumsnelheid van 50 naar 30 moet daar bijvoorbeeld aan bijdragen, net als meer groen en meer ruimte voor fietsers en voetgangers. De eerste ontwerpen zijn van 14 september tot en met 7 oktober in te zien door bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

“We hopen dat we met deze plannen tegemoet komen aan de wensen van bewoners, ondernemers en bezoekers”, zegt wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling en wijkwethouder Noordwest). “De Straatweg verdient een blijvende verbetering van de leefbaarheid, sociale veiligheid, verkeersveiligheid en economische vitaliteit. Deze plannen vormen een onderdeel van een breder en veel langer lopend proces om van de Amsterdamsestraatweg een veiliger, mooiere en gezelliger toegangspoort tot de stad te maken.”

Verbeteringen
Tussen de Weerdsingel en het spoorviaduct wordt de straat door de herinrichting een veiligere plek waar fietsers en voetgangers goed kunnen oversteken. Tussen het spoorviaduct en de Marnixlaan worden op specifieke plekken verbeteringen aangebracht. De pleinen bij de Watertoren, de Plantage, de Boor-Bethlehemstraat en Herenweg krijgen verhoogde verkeersplateaus met een breed zebrapad. Over bijna de gehele lengte van de straat wordt een brede middenberm gemaakt van ten minste 1 meter, zodat voetgangers in twee etappes kunnen oversteken. Dit maakt oversteken rustiger en veiliger, en zorgt ervoor dat de pleinen een aangenamere plek worden. Tussen de pleinen komen daarnaast om de ongeveer 100 meter drempels zodat de snelheid van het autoverkeer laag blijft. Omdat naast het te hard rijden veel van de ongelukken op de Amsterdamsestraatweg te maken hebben met verkeer dat uit de zijstraten komt, wordt daarnaast gezorgd voor beter zicht vanuit de zijstraten. Obstakels die het zicht belemmeren, zoals parkeerplekken en fietsenrekken, worden weggehaald.

Vergroening
Veel van de huidige bomen op de Amsterdamsestraatweg hebben nu nauwelijks ruimte om verder te groeien en worden daarom vervangen door 110 nieuwe bomen. De oude bomen hebben te weinig plek om te groeien en zijn daardoor in slechte conditie, sommige sterven zelfs al af. Echt grote bomen, zoals aan de kop van de Amsterdamsestraatweg en bij de Watertoren, blijven staan. De nieuwe bomen krijgen onder- en bovengronds voldoende ruimte om tot volwaardige bomen uit te groeien. De vergroening ziet er niet alleen aantrekkelijk uit maar is ook belangrijk voor klimaatbeheersing. Door de schaduw van de bomen en minder asfalt wordt de weg ‘s zomers koeler.

Prettig wonen, werken en reizen
Om een prettige woon- en leefomgeving voor bewoners en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers te realiseren is de inspraak van bewoners, ondernemers en bezoekers van de Amsterdamsestraatweg van groot belang. Zij kunnen van 14 september – 7 oktober 2021 reageren op het concept Integraal Programma van Eisen en de ontwerpen. De informatiebijeenkomsten en het spreekuur vinden voornamelijk online plaats. Aanmelden kan via de projectpagina: Herinrichting Amsterdamsestraatweg | Gemeente Utrecht. Ook is het projectteam beschikbaar op het Wijkbureau Noordwest om vragen te beantwoorden. De reacties worden verwerkt in een nieuwe versie van het plan. Naar verwachting wordt het plan begin 2023 uitgevoerd.