Buurtkrant voor Ondiep en Pijlsweerd
De Noordwester

Actieprogramma ‘Samen stad maken op de Utrechtse manier’

Home »  Geen categorie »  Actieprogramma ‘Samen stad maken op de Utrechtse manier’

Actieprogramma ‘Samen stad maken op de Utrechtse manier’

17 juli, 2019

Utrecht wil samen met inwoners uit de stad werken aan projecten, zoals de herinrichting van straten, plannen voor nieuwbouw of de ontwikkeling van nieuw beleid. Voor inwoners die op dit moment nog niet meedoen of zich minder betrokken voelen bij hun buurt of wijk moet het aandragen van ideeën of initiatieven laagdrempeliger worden.

Het college heeft daarom het actieprogramma ‘Samen stad maken op de Utrechtse manier’ verstuurd naar de gemeenteraad. De raad besluit er na de zomer over. Eén van de voorstellen is dat nieuwe wijkplatforms vanaf 1 januari 2020 de wijkraden vervangen. Dit om de samenwerking met inwoners en buurtorganisaties te verbreden. Het actieprogramma is tot stand gekomen in samenwerking met een brede samenstelling Utrechters.

Andere acties in het programma zijn bijvoorbeeld mogelijkheden voor online meepraten en stemmen, onder meer bij buurtbudgetten. Het gaat in het actieprogramma ook om het vroeg betrekken van de omgeving. Vanaf het begin moet duidelijk zijn hoeveel ruimte er is voor beïnvloeding door bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Hierbij wil het stadsbestuur zoveel mogelijk samenwerken met verschillende groepen en belanghebbenden.

Elke wijk krijgt minimaal één wijkplatform, passend bij de wijk en de mensen die er wonen. De komende maanden wordt per wijk een voorstel gemaakt voor de invulling. De platforms verbinden inwoners, ondernemers en buurtorganisaties met elkaar en met de gemeente, onder meer door het organiseren van bijeenkomsten over thema’s die relevant zijn voor de wijk. Hiervoor wordt breed in de wijk uitgenodigd. Ook de wijkwethouder, gespecialiseerde ambtenaren en medewerkers van het wijkbureau nemen deel aan deze bijeenkomsten.

Meer informatie is te vinden in het actieprogramma.