Buurtkrant voor Ondiep en Pijlsweerd
De Noordwester

Nieuwe woningen aan Hogenoord

Home »  Geen categorie »  Nieuwe woningen aan Hogenoord

Nieuwe woningen aan Hogenoord

1 november, 2019

Aan de Hogenoord in Pijlsweerd komen zo’n zestien woningen op de plek waar nu nog bouwbedrijf van Miltenburg is gevestigd. Het bouwbedrijf zoekt naar een nieuwe locatie. De loods en twee bedrijfswoningen aan de Vecht zullen plaatsmaken voor overwegend middeldure koopappartementen, aangevuld met enkele koopwoningen in de vrije sector. Het college heeft ingestemd met het intentiedocument, waardoor de plannen nu uitgewerkt kunnen worden. De initiatiefnemer zal omwonenden hierbij betrekken.

“Door het verdwijnen van het bouwbedrijf en het bouwen van woningen, ontstaat er een prettiger leefklimaat voor de omwonenden in deze buurt”, zegt wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling en wijkwethouder Noordwest). “Met het bouwen van woningen in het middeldure segment draagt dit plan ook bij aan de variatie van het woningaanbod in deze buurt.”

De nieuw te bouwen woningen worden per auto bereikbaar via de Schouwweteringstraat, parallel aan de Hogenoord. De Hogenoord, waar nu nog de busjes van het bouwbedrijf rijden, wordt in de toekomst als fietsstraat ingericht. De plannen aan de Hogenoord bieden ook kans om de speeltuin aan de Schouwweteringstraat te verbeteren en een verbinding voor fietsers en/of voetgangers aan te leggen tussen de Schouwweteringstraat en de Hogenoord. In de vervolgfase zullen deze ideeën verder worden onderzocht.